Tuyển sinh Sau Đại Học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM năm 2014

 
Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM tổ chức 2 đợt thi tuyển sinh vào năm 2014
 
Đợt 1: tổ chức thi tuyển sinh vào tháng 05 năm 2014
 
Bổ túc kiến thức
  Xem chi tiết tại đây >>>
 
Ôn tập tuyển sinh
  Xem chi tiết tại đây >>>
 
Đối tượng dự thi

- Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui phù hợp với ngành đăng ký dự
  tuyển.
 
- Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi hoặc hệ không chính qui thì phải hoàn
  thành chương trình bổ túc kiến thức trước khi dự thi, xem thông tin về lớp Bổ túc kiến thức tại đây .

 
- Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ yêu cầu có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự
  tuyển; Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển, trường hợp này người
  dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học.

  Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:

-Người dự thi phải có đủ yêu cầu trình độ môn ngoại ngữ theo qui chế. Cụ thể như sau:

   a. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ
       Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung.

   b. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ
       Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch;

   c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

   d. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây và các chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp
       chứng chỉ đến ngày 31/05/2014.

     Đối với bậc Thạc sỹ:
        + Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL ITP 450, CBT 133, iBT 45 (xem chi tiết ); TOEIC 500 trở lên (do Viện Giáo dục Hoa kỳ -
           ETS cấp) (xem chi tiết ); IELTS 4.5 (do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP- Úc cấp) (xem chi tiết ); PET 70; BEC Pre 65;
           BULATS 47 (xem chi tiết ); chứng chỉ VNU-EPT cấp độ B1 (3) (xem chi tiết ).
        + Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A3, DELF B1, B2; TCF niveau 2 trở lên.
        + Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI cấp độ 2 trở lên.
        + Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 2 trở lên.
        + Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 4 trở lên.

     Đối với bậc Tiến sĩ:
        + Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL iTP 500, CBT 173, iBT 61 (xem chi tiết ); TOEIC 600 trở lên (do Viện Giáo dục Hoa kỳ -
           ETS cấp) (xem chi tiết); IELTS 5.5 (do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP- Úc cấp) (xem chi tiết ) ; FCE (Grade C) 60;
           BEC Vantage 60; BULATS 60 (xem chi tiết ) ; chứng chỉ VNU-EPT cấp độ B2 (1) (xem chi tiết).

        + Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A4, DELF B1, B2; TCF niveau 2 trở lên.
        + Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI cấp độ 3 trở lên.
        + Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 3 trở lên.
        + Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 5 trở lên.

 
   e. Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn
       hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

- Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định ở trên phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.


Thí sinh dự thi vui lòng tham khảo chi tiết điều kiện dự thi, thời gian, hình thức tuyển sinh, môn thi - đề cương môn thi
   và ngành tuyển sinh
theo từng chương trình đào tạo ở trình đơn tuyển sinh.