Văn phòng đại diện Trường Đại học Bách khoa TP.HCM tại Tỉnh Lâm Đồng

Nhiệm vụ:
 
- Điều hành công tác giảng dạy các lớp Đào tạo Đại học, Sau Đại học, các lớp bổ túc kiến thức ngoại ngữ của trường Đại học Bách khoa TP.HCM tại tỉnh Lâm Đồng.
 
- Tham gia công tác triển khai dự án xây dựng cơ sở trường Đại học Bách khoa TP.HCM tại tỉnh Lâm Đồng.
 
vp dai dien bk ld
Hiệu trưởng trường ĐHBK PGS.TS. Vũ Đình Thành (đứng thứ 3 từ trái qua)
Nhân sự: 
1. ThS. Cao Duy Hoàng: Trưởng Văn phòng đại diện
2. ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền: chuyên viên
3. Cô Nguyễn Thị Vân Hạ: chuyên viên

Địa chỉ:
 Văn phòng đại diện Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM
15 Hùng Vương, Phường 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
 

Văn phòng đại diện Trường Đại học Bách khoa TP.HCM tại Tỉnh Lâm Đồng

Nhiệm vụ:
 
- Điều hành công tác giảng dạy các lớp Đào tạo Đại học, Sau Đại học, các lớp bổ túc kiến thức ngoại ngữ của trường Đại học Bách khoa TP.HCM tại tỉnh Lâm Đồng.
 
- Tham gia công tác triển khai dự án xây dựng cơ sở trường Đại học Bách khoa TP.HCM tại tỉnh Lâm Đồng.
 
vp dai dien bk ld
Hiệu trưởng trường ĐHBK PGS.TS. Vũ Đình Thành (đứng thứ 3 từ trái qua)
Nhân sự: 
1. ThS. Cao Duy Hoàng: Trưởng Văn phòng đại diện
2. ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền: chuyên viên
3. Cô Nguyễn Thị Vân Hạ: chuyên viên

Địa chỉ:
 Văn phòng đại diện Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM
15 Hùng Vương, Phường 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012