Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên tại đại học TSUKUBA, Nhật Bản 2013          

Đại học Tsukuba, Nhật Bản dành cho Khoa Môi Trường học bổng trao đổi sinh viên dành cho học viên Cao học của Khoa với các điều kiện dự như sau:

1. Chi phí sinh hoạt hằng tháng: 80.000 Yên
2. Điểm GPA > 2.3
3. Là học viên đang học tại Khoa Môi trường – ĐHBK Tp.HCM
4. Học viên phải quay về Việt Nam sau khi kết thúc chương trình
 
Lưu ý:
(1) Thời gian của chương trình là 190 ngày, bắt đầu tháng 9.
(2) Chi phí đi lại (vé máy bay) từ Việt Nam qua Nhật và ngược lại do học viên tự trang trải.
(3) Số lượng học bổng: 02 học viên

Để biết thêm chi tiết về học bổng của chương trình, học viên tham khảo thông tin tại website: http://www.jasso.go.jp/index_e.html
 
Trân trọng kính chào./.

Các tin liên quan ...

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên tại đại học TSUKUBA, Nhật Bản 2013          

Đại học Tsukuba, Nhật Bản dành cho Khoa Môi Trường học bổng trao đổi sinh viên dành cho học viên Cao học của Khoa với các điều kiện dự như sau:

1. Chi phí sinh hoạt hằng tháng: 80.000 Yên
2. Điểm GPA > 2.3
3. Là học viên đang học tại Khoa Môi trường – ĐHBK Tp.HCM
4. Học viên phải quay về Việt Nam sau khi kết thúc chương trình
 
Lưu ý:
(1) Thời gian của chương trình là 190 ngày, bắt đầu tháng 9.
(2) Chi phí đi lại (vé máy bay) từ Việt Nam qua Nhật và ngược lại do học viên tự trang trải.
(3) Số lượng học bổng: 02 học viên

Để biết thêm chi tiết về học bổng của chương trình, học viên tham khảo thông tin tại website: http://www.jasso.go.jp/index_e.html
 
Trân trọng kính chào./.

Các tin liên quan ...

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012