Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Học bổng KANDEN năm 2013          

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cty Kanden System Solutions (KSS) thuộc Tập đoàn Kanden (Nhật Bản) và trường Đại học Bách khoa từ năm 2012 đến năm 2016, Quỹ học bổng Kanden sẽ trao các suất học bổng cho học viên cao học trường có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc và đạo đức tốt.

1. Trị giá học bổng: 50.000 yên Nhật/suất

2. Số lượng: 40 suất

3. Tiêu chuẩn: Học viên cao học hệ đào tạo chính quy tập trung của trường có thành tích nghiên cứu kho học, bài báo nghiên cứu khoa học.

4. Hồ sơ:
- Đơn xin học bổng (tải tại http://www.ctct.hcmut.edu.vn)
- Bảng điểm học kỳ II năm học 2011-2012 và học kỳ I năm học 2012-2013 (có xác nhận của P.Đào tạo Sau đại học)
- Thư giới thiệu về bản thân
- Các bài báo, bản sao trang bìa và mục lục tạp chí / kỷ yếu hội thảo trong đó bài báo được xuất bản/trình bày.
- Bản sao chứng nhận các giải thưởng nghiên cứu khoa học khác (nếu có)
- Ít nhất 01 thư giơi thiệu của Ban chủ nhiệm khoa hoặc GV hướng dẫn hoặc GV chủ nhiệm.
- Chứng nhận tiếng Nhật (nếu có)
- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

5. Hạn nộp: nộp hồ sơ về phòng CTCT-SV hết ngày 24/05/2013 (thứ sáu) và gửi file scan hồ sơ học bổng gửi qua địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các tin liên quan ...

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Học bổng KANDEN năm 2013          

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cty Kanden System Solutions (KSS) thuộc Tập đoàn Kanden (Nhật Bản) và trường Đại học Bách khoa từ năm 2012 đến năm 2016, Quỹ học bổng Kanden sẽ trao các suất học bổng cho học viên cao học trường có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc và đạo đức tốt.

1. Trị giá học bổng: 50.000 yên Nhật/suất

2. Số lượng: 40 suất

3. Tiêu chuẩn: Học viên cao học hệ đào tạo chính quy tập trung của trường có thành tích nghiên cứu kho học, bài báo nghiên cứu khoa học.

4. Hồ sơ:
- Đơn xin học bổng (tải tại http://www.ctct.hcmut.edu.vn)
- Bảng điểm học kỳ II năm học 2011-2012 và học kỳ I năm học 2012-2013 (có xác nhận của P.Đào tạo Sau đại học)
- Thư giới thiệu về bản thân
- Các bài báo, bản sao trang bìa và mục lục tạp chí / kỷ yếu hội thảo trong đó bài báo được xuất bản/trình bày.
- Bản sao chứng nhận các giải thưởng nghiên cứu khoa học khác (nếu có)
- Ít nhất 01 thư giơi thiệu của Ban chủ nhiệm khoa hoặc GV hướng dẫn hoặc GV chủ nhiệm.
- Chứng nhận tiếng Nhật (nếu có)
- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

5. Hạn nộp: nộp hồ sơ về phòng CTCT-SV hết ngày 24/05/2013 (thứ sáu) và gửi file scan hồ sơ học bổng gửi qua địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các tin liên quan ...

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012