Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Học bổng Sasakawa 2013-2014          

Chương trình học bổng Sasakawa năm học 2013-2014 với nội dung như sau:

I. Đối tượng

- Học viên đang theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc các ngành hoặc có nghiên cứu liên quan đến các lĩnh
  vực sau: Khoa học xã hội và nhân văn, môi trường, vấn đề quốc tế, phát triển kinh tế.
- Có kết quả học tập xuất sắc (xét sau năm thứ nhất) và có khả năng nghiên cứu độc lập;
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt
- Thể hiện tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo trẻ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam;
- Tuổi: dưới 30 tuổi đối với học viên cao học và dưới 40 tuổi đối với nghiên cứu sinh;
- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2013-2014
- Ưu tiên học viên đã được nhận học bổng Sasakawa, học viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học có bài viết đăng
  tạp chí, hội thảo, hội nghị

II. Giá trị mỗi suất học bổng: 1.000 USD/học viên/năm học.

III. Số lượng: 6 suất

IV. Hồ sơ đăng ký học bổng: 2 bộ trong đó 01 bộ tiếng Việt và 01 bộ tiếng Anh gồm:

- Bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh, có xác nhạn của đơn vị đào tạo (mẫu học viên);
- Dự kiến chương trình nghiên cứu/đề tài/báo cáo (mục đích, kế hoạch, nội dung đề cương chi tiết...)
- Kết quả học tập (kể từ năm thứ nhất)
- Thư giới thiệu của các bộ hướng dẫn trực tiếp
- Bài phát biểu cảm tưởng của học viên khi được xét nhận học bổng
- Bản photo chứng minh thư nhân dân (không cần bản dịch sang tiếng Anh)
- Bản photo các chứng nhận (nếu có) về: thành tích học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh...(không cần dịch sang tiếng Anh)

Tât cả các giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, dựng trong tui hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Tài năng trẻ Sasakawa năm học 2013-2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

V. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ:
    Nộp trước ngày 18/11/2013 cho thầy Nguyễn Võ Trọng tại Phòng Đào tạo Sau Đại học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Các tin liên quan ...

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Học bổng Sasakawa 2013-2014          

Chương trình học bổng Sasakawa năm học 2013-2014 với nội dung như sau:

I. Đối tượng

- Học viên đang theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc các ngành hoặc có nghiên cứu liên quan đến các lĩnh
  vực sau: Khoa học xã hội và nhân văn, môi trường, vấn đề quốc tế, phát triển kinh tế.
- Có kết quả học tập xuất sắc (xét sau năm thứ nhất) và có khả năng nghiên cứu độc lập;
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt
- Thể hiện tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo trẻ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam;
- Tuổi: dưới 30 tuổi đối với học viên cao học và dưới 40 tuổi đối với nghiên cứu sinh;
- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2013-2014
- Ưu tiên học viên đã được nhận học bổng Sasakawa, học viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học có bài viết đăng
  tạp chí, hội thảo, hội nghị

II. Giá trị mỗi suất học bổng: 1.000 USD/học viên/năm học.

III. Số lượng: 6 suất

IV. Hồ sơ đăng ký học bổng: 2 bộ trong đó 01 bộ tiếng Việt và 01 bộ tiếng Anh gồm:

- Bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh, có xác nhạn của đơn vị đào tạo (mẫu học viên);
- Dự kiến chương trình nghiên cứu/đề tài/báo cáo (mục đích, kế hoạch, nội dung đề cương chi tiết...)
- Kết quả học tập (kể từ năm thứ nhất)
- Thư giới thiệu của các bộ hướng dẫn trực tiếp
- Bài phát biểu cảm tưởng của học viên khi được xét nhận học bổng
- Bản photo chứng minh thư nhân dân (không cần bản dịch sang tiếng Anh)
- Bản photo các chứng nhận (nếu có) về: thành tích học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh...(không cần dịch sang tiếng Anh)

Tât cả các giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, dựng trong tui hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Tài năng trẻ Sasakawa năm học 2013-2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

V. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ:
    Nộp trước ngày 18/11/2013 cho thầy Nguyễn Võ Trọng tại Phòng Đào tạo Sau Đại học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Các tin liên quan ...

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012