Lịch thi

Xem tất cả

Ngày 28/11/2021

Lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi khóa 1/2015

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanhHệ thống thông tin quản lý khóa 1 năm 2015 như sau:

- Quản trị đại cương thi ngày 04/3/2015, lúc : 18h30, tại phòng: 305B4.
- Kế toán đại cương thi ngày 05/3/2015, lúc : 18h30, tại phòng : 305B4.
- Tiếp thị cơ bản thi ngày 09/3/2015, lúc : 18h30, tại phòng: 305B4

Danh sách phòng thi ở file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo ./.

 Lịch thi

Xem tất cả

Ngày 28/11/2021

Lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi khóa 1/2015

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanhHệ thống thông tin quản lý khóa 1 năm 2015 như sau:

- Quản trị đại cương thi ngày 04/3/2015, lúc : 18h30, tại phòng: 305B4.
- Kế toán đại cương thi ngày 05/3/2015, lúc : 18h30, tại phòng : 305B4.
- Tiếp thị cơ bản thi ngày 09/3/2015, lúc : 18h30, tại phòng: 305B4

Danh sách phòng thi ở file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012