Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 20/08/2021          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh năm 2021 đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị thời gian khai giảng lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh như sau:

1.     Ngày khai giảng: 23/08/2021

    a.     Quản trị đại cương : học thứ 2-4-6 vào lúc 18h00

    b.     Minh Kinh tế học: học thứ 3-5-7 vào lúc 18h00

2.     Hình thức học: Học online, link học trực tuyến sẽ do cán bộ giảng dạy gửi qua email cá nhân.

Chú ý: Do Khoa vừa thông báo số môn học chuyển đổi được giảm xuống còn 02 môn, Anh/Chị nào đã đóng tiền 05 môn sẽ được hoàn tiền lại 03 môn theo hướng dẫn sau

Anh/Chị vào link: http://www.khtc.hcmut.edu.vn/document-for-students --> Mẫu đề nghị hoàn trả học phí chuyển khoản , hoàn thành biểu mẫu và gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

-  Các ngành khác hiện sĩ số đăng ký chưa đủ để mở lớp.

Trân trọng.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 20/08/2021          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh năm 2021 đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị thời gian khai giảng lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh như sau:

1.     Ngày khai giảng: 23/08/2021

    a.     Quản trị đại cương : học thứ 2-4-6 vào lúc 18h00

    b.     Minh Kinh tế học: học thứ 3-5-7 vào lúc 18h00

2.     Hình thức học: Học online, link học trực tuyến sẽ do cán bộ giảng dạy gửi qua email cá nhân.

Chú ý: Do Khoa vừa thông báo số môn học chuyển đổi được giảm xuống còn 02 môn, Anh/Chị nào đã đóng tiền 05 môn sẽ được hoàn tiền lại 03 môn theo hướng dẫn sau

Anh/Chị vào link: http://www.khtc.hcmut.edu.vn/document-for-students --> Mẫu đề nghị hoàn trả học phí chuyển khoản , hoàn thành biểu mẫu và gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

-  Các ngành khác hiện sĩ số đăng ký chưa đủ để mở lớp.

Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012