Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 23/07/2014          

Dời ngày thi giữa kỳ lớp CĐ QTKD và HTTTQL khóa 2/2014 (bổ sung môn Kinh tế học)

Phòng ĐT SĐH thông báo dời ngày thi giữa kỳ lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khóa 2/2014

• môn Kinh tế học
   - Thi giữa kỳ chuyển từ ngày 23/7/2014 sang ngày 26/7/2014.
   - Thi cuối kỳ chuyển từ ngày 20/8/2014 sang 27/8/2014.

• môn Quản trị đại cương dời ngày thi giữa kỳ từ ngày 04/8/2014 sang 28/7/2014, lúc 18h30.

• môn Các phương pháp phân tích định lượng dời ngày thi giữa kỳ từ ngày 05/8/2014 sang 29/7/2014, lúc 18h30.

Phòng thi sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo ./.

Các tin liên quan ...

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 23/07/2014          

Dời ngày thi giữa kỳ lớp CĐ QTKD và HTTTQL khóa 2/2014 (bổ sung môn Kinh tế học)

Phòng ĐT SĐH thông báo dời ngày thi giữa kỳ lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khóa 2/2014

• môn Kinh tế học
   - Thi giữa kỳ chuyển từ ngày 23/7/2014 sang ngày 26/7/2014.
   - Thi cuối kỳ chuyển từ ngày 20/8/2014 sang 27/8/2014.

• môn Quản trị đại cương dời ngày thi giữa kỳ từ ngày 04/8/2014 sang 28/7/2014, lúc 18h30.

• môn Các phương pháp phân tích định lượng dời ngày thi giữa kỳ từ ngày 05/8/2014 sang 29/7/2014, lúc 18h30.

Phòng thi sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo ./.

Các tin liên quan ...

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012