Thời khóa biểu BTKT-Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 20/10/2021

Thời khóa biểu lớp Chuyển Đổi - BTKT khóa 1 năm 2015

Thời gian khai giảng: 30/3/2015.
Thời gian học: Lúc 17h45 - 20h45
TKB lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức khóa 1 năm 2015  các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý năng lượng và Hệ thống thông tin quản lý.

Vui lòng xem TKB ở file đính kèm.

 Thời khóa biểu BTKT-Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 20/10/2021

Thời khóa biểu lớp Chuyển Đổi - BTKT khóa 1 năm 2015

Thời gian khai giảng: 30/3/2015.
Thời gian học: Lúc 17h45 - 20h45
TKB lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức khóa 1 năm 2015  các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý năng lượng và Hệ thống thông tin quản lý.

Vui lòng xem TKB ở file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012