Thời khóa biểu BTKT-Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 23/09/2020

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 1 (cập nhật ngành Quản lý xây dựng, Hệ thống thông tin quản lý và Bản đồ viễn thám)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 1.

Thời khóa biểu chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

 Thời khóa biểu BTKT-Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 23/09/2020

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 1 (cập nhật ngành Quản lý xây dựng, Hệ thống thông tin quản lý và Bản đồ viễn thám)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 1.

Thời khóa biểu chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012