Ngày 31/05/2020

Quy định thu học phí đề cương luận văn năm học 2014-2015 mới điều chỉnh

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí đề cương luận năm học 2014 - 2015 mới được điều chỉnh. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết đề cương luận văn của năm học.

Trân trọng thông báo ./.

Ngày 31/05/2020

Quy định thu học phí đề cương luận văn năm học 2014-2015 mới điều chỉnh

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí đề cương luận năm học 2014 - 2015 mới được điều chỉnh. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết đề cương luận văn của năm học.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012