Biểu mẫu 09: Đề nghị thay đổi thực hiện LV (Điều chỉnh tên đề tài, Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn , Gia hạn thời gian thực hiện LV, Bảo vệ lại)          

Phiếu đề nghị thay đổi thực hiện luận văn:
    
- Điều chỉnh tên đề tài
- Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn
- Gia hạn thời gian thực hiện LV
- Bảo vệ lại

Học viên vui lòng tải file đính kèm bên dưới.

Biểu mẫu 09: Đề nghị thay đổi thực hiện LV (Điều chỉnh tên đề tài, Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn , Gia hạn thời gian thực hiện LV, Bảo vệ lại)          

Phiếu đề nghị thay đổi thực hiện luận văn:
    
- Điều chỉnh tên đề tài
- Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn
- Gia hạn thời gian thực hiện LV
- Bảo vệ lại

Học viên vui lòng tải file đính kèm bên dưới.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012