Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 22/02/2013          

Đã có lịch thi GIỮA KỲ môn Kế Toán Đại Cương, Quản Trị Đại Cương, Các PP Phân Tích Định Lượng, Tiếp Thị Căn Bản lớp chuyển đổi QTKD + HTTTQL khóa 1 năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã có lịch thi GIỮA KỲ môn Kế Toán Đại Cương, Quản Trị Đại Cương, Các PP Phân Tích Định Lượng, Tiếp Thị Căn Bản lớp chuyển đổi QTKD + HTTTQL khóa 1 năm 2013.

Các học viên vui lòng xem chi tiết tại Lớp chuyên đề BTKT – Chuyển đổi Lịch thi

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 22/02/2013          

Đã có lịch thi GIỮA KỲ môn Kế Toán Đại Cương, Quản Trị Đại Cương, Các PP Phân Tích Định Lượng, Tiếp Thị Căn Bản lớp chuyển đổi QTKD + HTTTQL khóa 1 năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã có lịch thi GIỮA KỲ môn Kế Toán Đại Cương, Quản Trị Đại Cương, Các PP Phân Tích Định Lượng, Tiếp Thị Căn Bản lớp chuyển đổi QTKD + HTTTQL khóa 1 năm 2013.

Các học viên vui lòng xem chi tiết tại Lớp chuyên đề BTKT – Chuyển đổi Lịch thi

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012