Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 15/03/2013          

Học bù lớp BTKT môn Giải tích hệ thống điện ngành Kỹ thuật điện ngày 17/03/2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch học bù lớp BTKT môn Giải tích hệ thống điện ngành Kỹ thuật điện do TS. Võ Ngọc Điều phụ trách học vào ngày 17/03/2013, từ 07h20 - 09h00 tại P.303B9 từ 09h05 - 11h30 tại 201B9.
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 15/03/2013          

Học bù lớp BTKT môn Giải tích hệ thống điện ngành Kỹ thuật điện ngày 17/03/2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch học bù lớp BTKT môn Giải tích hệ thống điện ngành Kỹ thuật điện do TS. Võ Ngọc Điều phụ trách học vào ngày 17/03/2013, từ 07h20 - 09h00 tại P.303B9 từ 09h05 - 11h30 tại 201B9.
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012