Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 15/03/2013          

Thay ĐỔI NGÀY THI lớp CHUYỂN ĐỔI khóa 1 năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi ngày thi cuối kỳ môn Kinh tế học lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khóa 1 năm 2013 từ ngày 21/03/2013 sang ngày 28/03/2013.
 
Danh sách phòng thi sẽ cập nhật sau. Đề nghị học viên xem trên website
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 15/03/2013          

Thay ĐỔI NGÀY THI lớp CHUYỂN ĐỔI khóa 1 năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi ngày thi cuối kỳ môn Kinh tế học lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khóa 1 năm 2013 từ ngày 21/03/2013 sang ngày 28/03/2013.
 
Danh sách phòng thi sẽ cập nhật sau. Đề nghị học viên xem trên website
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012