Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 18/03/2013          

Lịch thu học phí dành cho học viên BTKT HK2/2012-2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch thu học phí bổ sung dành cho các môn học BTKT (học chung Đại học) của học viên cao học như sau:
 
- Thời gian quét học phí: ngày 19/03/2013
- Hình thức đóng: Quét tự động qua tài khoản ngân hàng Đông Á được tích hợp thẻ học viên cao học.
 
Đề nghị học viên nộp tiền vào TK trước 16:00 ngày 19/03/2013
 
Lưu ý: Học viên cần kiểm tra thông tin "kích hoạt thanh toán tự động" tại các chi nhánh ngân hàng Đông Á. Học phí chỉ được quét khi trong tài khoản có đủ tiền và đã kích hoạt thanh toán tự động.
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 18/03/2013          

Lịch thu học phí dành cho học viên BTKT HK2/2012-2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch thu học phí bổ sung dành cho các môn học BTKT (học chung Đại học) của học viên cao học như sau:
 
- Thời gian quét học phí: ngày 19/03/2013
- Hình thức đóng: Quét tự động qua tài khoản ngân hàng Đông Á được tích hợp thẻ học viên cao học.
 
Đề nghị học viên nộp tiền vào TK trước 16:00 ngày 19/03/2013
 
Lưu ý: Học viên cần kiểm tra thông tin "kích hoạt thanh toán tự động" tại các chi nhánh ngân hàng Đông Á. Học phí chỉ được quét khi trong tài khoản có đủ tiền và đã kích hoạt thanh toán tự động.
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012