Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 29/08/2013          

Dời ngày thi cuối kỳ môn "Kinh tế học" đến ngày 04/09/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v dời ngày thi cuối kỳ môn "Kinh tế học":

• Đến ngày 04/09/2013, thời gian 18h30

• Danh sách và phong thi đính kèm file bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 29/08/2013          

Dời ngày thi cuối kỳ môn "Kinh tế học" đến ngày 04/09/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v dời ngày thi cuối kỳ môn "Kinh tế học":

• Đến ngày 04/09/2013, thời gian 18h30

• Danh sách và phong thi đính kèm file bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012