Thông báo

Xem tất cả

Ngày 02/03/2017          

Lịch và phòng thi lớp chuyển đổi ngành Hệ thống thông tin quản lý k1/2017

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012