Thông báo

Xem tất cả

Ngày 03/03/2017          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2017 đợt 1

Phòng ĐT SĐH thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2017 đợt 1 đến 16h ngày 10/03/2017.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 03/03/2017          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2017 đợt 1

Phòng ĐT SĐH thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2017 đợt 1 đến 16h ngày 10/03/2017.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012