Thông báo

Xem tất cả

Ngày 08/08/2017          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2017 đợt 2

Phòng ĐT SĐH thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2017 đợt 2 đến 18h ngày 14/8/2017.

Thời gian nhận giấy báo dự thi: 16/8/2017 - 16h ngày 18/8/2017.

Thời gian thi tuyển: 19, 20/8/2017.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 08/08/2017          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2017 đợt 2

Phòng ĐT SĐH thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2017 đợt 2 đến 18h ngày 14/8/2017.

Thời gian nhận giấy báo dự thi: 16/8/2017 - 16h ngày 18/8/2017.

Thời gian thi tuyển: 19, 20/8/2017.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012