Thông báo

Xem tất cả

Ngày 11/10/2018          

Thông báo về Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 2 năm 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 2 năm 2018.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học

Thời gian: đến ngày 19/10/2018

Thông tin chi tiết về hồ sơ và quy trình đăng ký, ứng viên vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 11/10/2018          

Thông báo về Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 2 năm 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 2 năm 2018.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học

Thời gian: đến ngày 19/10/2018

Thông tin chi tiết về hồ sơ và quy trình đăng ký, ứng viên vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012