Thông báo

Xem tất cả

Ngày 19/10/2018          

Thông báo về việc thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết)

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo về việc thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết) như sau:

Học viên có nhu cầu thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng sẽ đăng ký tại Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Cách thức đăng kí thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng, học viên xem tại file đính kèm.

Thông tin về các kỳ thi (Nội dung, Lệ phí, thời gian, địa điểm thi) học viên xem tại: http://bkenglish.edu.vn/thi-noi-viet.html

Trân trọng thông báo.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 19/10/2018          

Thông báo về việc thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết)

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo về việc thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết) như sau:

Học viên có nhu cầu thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng sẽ đăng ký tại Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Cách thức đăng kí thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng, học viên xem tại file đính kèm.

Thông tin về các kỳ thi (Nội dung, Lệ phí, thời gian, địa điểm thi) học viên xem tại: http://bkenglish.edu.vn/thi-noi-viet.html

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012