Thông báo

Xem tất cả

Ngày 31/10/2018          

Thông báo danh sách học viên được xét tốt nghiệp bổ sung năm 2018 đợt 2

Phòng Đào tạo xin thông báo danh sách học viên được xét tốt nghiệp bổ sung năm 2018 đợt 2.

Danh sách chi tiết, học viên vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 31/10/2018          

Thông báo danh sách học viên được xét tốt nghiệp bổ sung năm 2018 đợt 2

Phòng Đào tạo xin thông báo danh sách học viên được xét tốt nghiệp bổ sung năm 2018 đợt 2.

Danh sách chi tiết, học viên vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012