Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/06/2019          

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Phòng Đào tạo SĐH, Trường Đại học Bách Khoa đang có nhu cầu tuyển dụng một nhân sự cho mảng công tác dữ liệu, thông tin cụ thể như sau:

1. Vị trí công việc: chuyên viên dữ liệu

2. Mô tả công việc:

- Quản trị Cơ sở dữ liệu Phòng ĐT SĐH

- Phát triển phần mềm ứng dụng và website Phòng ĐT SĐH

- Quản lý Học vụ Sau Đại học

3. Tiêu chuẩn, yêu cầu:

- Có bằng đại học ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính;

- Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, SQL;

- Có kỹ năng lập trình ứng dụng, lập trình Web;

-kỹ năng tư duy logic;

- Cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc.

- Gắn bó với công việc lâu dài;

- Không yêu cầu kinh nghiệm.


Ứng viên vui lòng gửi CV về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để sơ tuyển.

Trân trọng thông báo./.Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/06/2019          

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Phòng Đào tạo SĐH, Trường Đại học Bách Khoa đang có nhu cầu tuyển dụng một nhân sự cho mảng công tác dữ liệu, thông tin cụ thể như sau:

1. Vị trí công việc: chuyên viên dữ liệu

2. Mô tả công việc:

- Quản trị Cơ sở dữ liệu Phòng ĐT SĐH

- Phát triển phần mềm ứng dụng và website Phòng ĐT SĐH

- Quản lý Học vụ Sau Đại học

3. Tiêu chuẩn, yêu cầu:

- Có bằng đại học ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính;

- Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, SQL;

- Có kỹ năng lập trình ứng dụng, lập trình Web;

-kỹ năng tư duy logic;

- Cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc.

- Gắn bó với công việc lâu dài;

- Không yêu cầu kinh nghiệm.


Ứng viên vui lòng gửi CV về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để sơ tuyển.

Trân trọng thông báo./.© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012