Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/08/2019          

Học bổng cao học cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về thông tin học bổng cao học dành cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa như sau:

- Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, sinh viên tốt nghiệp đạt huy chương vàng của Trường.

- Thời gian áp dụng: tốt nghiệp từ năm 2018 trở về sau.

- Mức giảm học phí: giảm 50% học phí bằng hình thức khen thưởng.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/08/2019          

Học bổng cao học cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về thông tin học bổng cao học dành cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa như sau:

- Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, sinh viên tốt nghiệp đạt huy chương vàng của Trường.

- Thời gian áp dụng: tốt nghiệp từ năm 2018 trở về sau.

- Mức giảm học phí: giảm 50% học phí bằng hình thức khen thưởng.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012