Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/09/2019          

Học bổng nghiên cứu sinh ngành thuật toán trí tuệ nhân tạo, Đại học Houston (Hoa Kỳ)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên thông tin về học bổng nghiên cứu sinh ngành thuật toán trí tuệ nhân tạo của Đại học Houston (Hoa Kỳ).

Ứng viên cần có những tiêu chuẩn sau:

  1. Thành tích đại học xuất sắc
  2. Kiến thức toán cơ bản tốt (algebra, calculus, probability, statistics)
  3. Thông thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình
  4. Khả năng đọc, viết, và giao tiếp tiếng Anh tốt
  5. Sẵn sàng thi bằng TOEFL và GRE 

Để nộp hồ sơ, ứng viên gửi CV và thành tích học tập vào địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạn chót nộp 15/10/2019. Thời gian nhập học vào mùa xuân ngày 13/01/2020

Trân trọng thông báo./.Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/09/2019          

Học bổng nghiên cứu sinh ngành thuật toán trí tuệ nhân tạo, Đại học Houston (Hoa Kỳ)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên thông tin về học bổng nghiên cứu sinh ngành thuật toán trí tuệ nhân tạo của Đại học Houston (Hoa Kỳ).

Ứng viên cần có những tiêu chuẩn sau:

  1. Thành tích đại học xuất sắc
  2. Kiến thức toán cơ bản tốt (algebra, calculus, probability, statistics)
  3. Thông thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình
  4. Khả năng đọc, viết, và giao tiếp tiếng Anh tốt
  5. Sẵn sàng thi bằng TOEFL và GRE 

Để nộp hồ sơ, ứng viên gửi CV và thành tích học tập vào địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạn chót nộp 15/10/2019. Thời gian nhập học vào mùa xuân ngày 13/01/2020

Trân trọng thông báo./.© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012