Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/09/2019          

Học bổng tại Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Đại học Thammasat (Thái Lan)

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/9/2019

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=251

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/09/2019          

Học bổng tại Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Đại học Thammasat (Thái Lan)

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/9/2019

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=251

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012