Thông báo

Xem tất cả

Ngày 12/09/2019          

Học bổng Tiến sĩ lĩnh vực vật liệu cấu trúc nano và phân tử

Điều kiện tham dự: Ứng viên trúng tuyển chương trình tiến sĩ về Hóa học, Vật lý, Vật liệu và các ngành liên quan khác trong kỳ tuyển sinh năm 2019 đợt 2.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 31/12/2019

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 12/09/2019          

Học bổng Tiến sĩ lĩnh vực vật liệu cấu trúc nano và phân tử

Điều kiện tham dự: Ứng viên trúng tuyển chương trình tiến sĩ về Hóa học, Vật lý, Vật liệu và các ngành liên quan khác trong kỳ tuyển sinh năm 2019 đợt 2.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 31/12/2019

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012