Thông báo

Xem tất cả

Ngày 20/11/2019          

Hình tốt nghiệp năm 2019 đợt 2 (08/11/2019)

Phòng ĐT SĐH thông báo: đã có hình lễ tốt nghiệp ngày 08/11/2019 của Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân để tải hình về như hình bên dưới:

hinhtn
Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 20/11/2019          

Hình tốt nghiệp năm 2019 đợt 2 (08/11/2019)

Phòng ĐT SĐH thông báo: đã có hình lễ tốt nghiệp ngày 08/11/2019 của Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân để tải hình về như hình bên dưới:

hinhtn
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012