Thông báo

Xem tất cả

Ngày 06/02/2020          

Chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về Chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh.

Thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 06/02/2020          

Chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về Chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh.

Thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012