Thông báo

Xem tất cả

Ngày 06/02/2020          

Kết quả giải thưởng công trình NCKH xuất sắc năm 2019 cho HV SĐH

Phòng ĐT SĐH xin thông báo kết quả giải thưởng công trình NCKH xuất sắc của SV, HVCH, NCS năm 2019 của ĐHQG-HCM.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 06/02/2020          

Kết quả giải thưởng công trình NCKH xuất sắc năm 2019 cho HV SĐH

Phòng ĐT SĐH xin thông báo kết quả giải thưởng công trình NCKH xuất sắc của SV, HVCH, NCS năm 2019 của ĐHQG-HCM.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012