Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/04/2020          

Kế hoạch thực hiện Đề cương luận văn, Luận văn thạc sĩ học kỳ 2/2019-2020

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị quý khoa quản lý ngành, bộ môn đào tạo, cán bộ hướng dẫn và học viên thống nhất hình thức hướng dẫn đề cương và luận văn thạc sĩ để đạt được hiệu quả cao nhất đồng thời phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của Nhà trường. Bên cạnh đó, Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo kế hoạch thực hiện đề cương và luận văn thạc sĩ của học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:     

     - Lịch nộp đề cương luận văn: 27/07/2020 – 31/07/2020.

     - Lịch nộp luận văn thạc sĩ: 03/08/2020 – 07/08/2020.

     - Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ : 11/08/2020 – 13/09/2020.

     - Với các trường hợp đặc biệt, Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ tìm phương án giải quyết dựa trên đơn đề nghị của học viên, có ý kiến của cán bộ hướng dẫn và khoa quản lý ngành.

Sau khi gửi thông báo đến học viên và giảng viên hướng dẫn về việc thực hiện đề cương và luận văn thạc sĩ của học viên vào đầu tháng 3 năm 2020, Phòng Đào tạo Sau đại học có nhận được phản hồi về việc một số đề tài luận văn cần phải thực hiện tại phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng mô phỏng, xưởng trong trường. Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị quý khoa quản lý ngành, bộ môn đào tạo có phương án hỗ trợ phù hợp để học viên hoàn thành tốt luận văn của mình và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của Nhà trường, đặc biệt các quy định về hạn chế tập trung đông người và đeo khẩu trang tại Nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn & trân trọng kính chào./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/04/2020          

Kế hoạch thực hiện Đề cương luận văn, Luận văn thạc sĩ học kỳ 2/2019-2020

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị quý khoa quản lý ngành, bộ môn đào tạo, cán bộ hướng dẫn và học viên thống nhất hình thức hướng dẫn đề cương và luận văn thạc sĩ để đạt được hiệu quả cao nhất đồng thời phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của Nhà trường. Bên cạnh đó, Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo kế hoạch thực hiện đề cương và luận văn thạc sĩ của học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:     

     - Lịch nộp đề cương luận văn: 27/07/2020 – 31/07/2020.

     - Lịch nộp luận văn thạc sĩ: 03/08/2020 – 07/08/2020.

     - Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ : 11/08/2020 – 13/09/2020.

     - Với các trường hợp đặc biệt, Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ tìm phương án giải quyết dựa trên đơn đề nghị của học viên, có ý kiến của cán bộ hướng dẫn và khoa quản lý ngành.

Sau khi gửi thông báo đến học viên và giảng viên hướng dẫn về việc thực hiện đề cương và luận văn thạc sĩ của học viên vào đầu tháng 3 năm 2020, Phòng Đào tạo Sau đại học có nhận được phản hồi về việc một số đề tài luận văn cần phải thực hiện tại phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng mô phỏng, xưởng trong trường. Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị quý khoa quản lý ngành, bộ môn đào tạo có phương án hỗ trợ phù hợp để học viên hoàn thành tốt luận văn của mình và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của Nhà trường, đặc biệt các quy định về hạn chế tập trung đông người và đeo khẩu trang tại Nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn & trân trọng kính chào./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012