Thông báo

Xem tất cả

Ngày 07/04/2020          

Chương trình trao đổi tại châu Âu trong khuôn khổ học bổng Erasmus+

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học, NCS thông tin chương trình trao đổi tại châu Âu trong khuôn khổ học bổng Erasmus+ do Ủy ban Châu Âu tài trợ như sau:

Trường đối tác tiếp nhận sinh viên/học viên trao đổi:
 1. Politechnico Di Torino, Italy (POLITO)
 2. Bialystok University of Technology, Poland (BUT)
 • Điều kiện dự tuyển:
           Ứng viên hiện là sinh viên/học viên (bậc đại học, thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh tiến sỹ) tại Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM

 • Giá trị học bổng:
            - Chi phí đi lại 1500 Euro

            - Sinh hoạt phí: 800 Euro/tháng (nếu học tại BUT); 850 Euro/tháng (nếu học tại POLITO) trong vòng 1 học kỳ

 • Thời gian trao đổi:
          Dự kiến, sinh viên/học viên đi trao đổi 1 học kỳ tại POLITO hoặc BUT sẽ bắt đầu vào học kỳ mùa Thu (khoảng từ tháng 10/2020). Lưu ý: Lịch học hoặc kết quả học bổng có thể thay đổi/huỷ bỏ tuỳ  vào diễn biến của tình hình dịch Covid-19.

 • Hồ sơ dự tuyển gồm có:
           - Thư trình bày lý do xin học bổng (Motivation letter)
           - CV
           - Bảng điểm tất cả các học kỳ đã học (có thể nộp bảng điểm tiếng Việt tải từ trang web của P. Đào tạo/P. Đào tạo Sau Đại học; Hồ sơ chính thức sẽ được yêu cầu bổ sung sau khi có kết quả học bổng)
           - Chứng nhận khả năng tiếng Anh
           -  Bảng kế hoạch học tập (Learning Agreement). Nếu sinh viên có nguyện vọng đăng ký cả 2 trường thì phải nộp 2 “Learning Agreement”. (Không cần ký xác nhận ở giai đoạn này). Tải mẫu form tại:
 https://drive.google.com/file/d/1kVHK5LkBGpLj3bjlfgoRokg29P2H601Q/view?usp=sharing
           - Các giấy tờ khác như: bảng hoạt động ngoại khóa, tham gia mùa hè xanh, giấy xác nhận gia đình khó khăn… (không bắt buộc, không cần dịch sang tiếng Anh)
           - Đối với ứng  viên là nghiên cứu sinh tiến sỹ, cần có thêm thư chấp nhận từ giáo sư tại POLITO hoặc BUT.

 • Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại link sau đây:

           https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL_8LOh9mKw81QdHbajYBBT0AjArs12e3NLrcTd4BWj8Yqnw/viewform


Lưu ý
: Thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch Covid-19, yêu cầu ứng viên chuẩn bị và nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến, KHÔNG nộp hồ sơ bản cứng tại trường. P. QHĐN sẽ liên lạc với ứng viên trong trường hợp cần xác minh hoặc bổ sung giấy tờ.

Hạn chót nộp hồ sơNgày 19/04/2020

Thông tin về các khóa học tại POLITO: http://international.polito.it/

Thông tin về các khóa học tại BUT: https://pb.edu.pl/iro/erasmus/erasmus-partner-countries-students/course-catalogue/

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Cô Thuỳ Dương qua email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 07/04/2020          

Chương trình trao đổi tại châu Âu trong khuôn khổ học bổng Erasmus+

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học, NCS thông tin chương trình trao đổi tại châu Âu trong khuôn khổ học bổng Erasmus+ do Ủy ban Châu Âu tài trợ như sau:

Trường đối tác tiếp nhận sinh viên/học viên trao đổi:
 1. Politechnico Di Torino, Italy (POLITO)
 2. Bialystok University of Technology, Poland (BUT)
 • Điều kiện dự tuyển:
           Ứng viên hiện là sinh viên/học viên (bậc đại học, thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh tiến sỹ) tại Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM

 • Giá trị học bổng:
            - Chi phí đi lại 1500 Euro

            - Sinh hoạt phí: 800 Euro/tháng (nếu học tại BUT); 850 Euro/tháng (nếu học tại POLITO) trong vòng 1 học kỳ

 • Thời gian trao đổi:
          Dự kiến, sinh viên/học viên đi trao đổi 1 học kỳ tại POLITO hoặc BUT sẽ bắt đầu vào học kỳ mùa Thu (khoảng từ tháng 10/2020). Lưu ý: Lịch học hoặc kết quả học bổng có thể thay đổi/huỷ bỏ tuỳ  vào diễn biến của tình hình dịch Covid-19.

 • Hồ sơ dự tuyển gồm có:
           - Thư trình bày lý do xin học bổng (Motivation letter)
           - CV
           - Bảng điểm tất cả các học kỳ đã học (có thể nộp bảng điểm tiếng Việt tải từ trang web của P. Đào tạo/P. Đào tạo Sau Đại học; Hồ sơ chính thức sẽ được yêu cầu bổ sung sau khi có kết quả học bổng)
           - Chứng nhận khả năng tiếng Anh
           -  Bảng kế hoạch học tập (Learning Agreement). Nếu sinh viên có nguyện vọng đăng ký cả 2 trường thì phải nộp 2 “Learning Agreement”. (Không cần ký xác nhận ở giai đoạn này). Tải mẫu form tại:
 https://drive.google.com/file/d/1kVHK5LkBGpLj3bjlfgoRokg29P2H601Q/view?usp=sharing
           - Các giấy tờ khác như: bảng hoạt động ngoại khóa, tham gia mùa hè xanh, giấy xác nhận gia đình khó khăn… (không bắt buộc, không cần dịch sang tiếng Anh)
           - Đối với ứng  viên là nghiên cứu sinh tiến sỹ, cần có thêm thư chấp nhận từ giáo sư tại POLITO hoặc BUT.

 • Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại link sau đây:

           https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL_8LOh9mKw81QdHbajYBBT0AjArs12e3NLrcTd4BWj8Yqnw/viewform


Lưu ý
: Thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch Covid-19, yêu cầu ứng viên chuẩn bị và nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến, KHÔNG nộp hồ sơ bản cứng tại trường. P. QHĐN sẽ liên lạc với ứng viên trong trường hợp cần xác minh hoặc bổ sung giấy tờ.

Hạn chót nộp hồ sơNgày 19/04/2020

Thông tin về các khóa học tại POLITO: http://international.polito.it/

Thông tin về các khóa học tại BUT: https://pb.edu.pl/iro/erasmus/erasmus-partner-countries-students/course-catalogue/

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Cô Thuỳ Dương qua email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012