Thông báo

Xem tất cả

Ngày 08/04/2020          

Tìm ứng viên cho vị trí PhD/Internship làm việc tại Paris

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các Anh/Chị học viên thông tin về việc tìm ứng viên cho vị trí PhD/Intership làm việc tại Paris.

Thời hạn nộp hồ sơ: đến ngày 15/04/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng.


Thông báo

Xem tất cả

Ngày 08/04/2020          

Tìm ứng viên cho vị trí PhD/Internship làm việc tại Paris

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các Anh/Chị học viên thông tin về việc tìm ứng viên cho vị trí PhD/Intership làm việc tại Paris.

Thời hạn nộp hồ sơ: đến ngày 15/04/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012