Thông báo

Xem tất cả

Ngày 18/05/2020          

Gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển cao học

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển cao học đến 18h30 ngày 25/5/2020.

Trân trọng.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 18/05/2020          

Gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển cao học

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển cao học đến 18h30 ngày 25/5/2020.

Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012