Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/05/2020          

Gia hạn thời gian đăng ký dự thi cao học - Tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo gia hạn thời gian đăng ký dự thi cao học đến 18h30 ngày 08/06/2020.

Thông tin chi tiết xem tại đây >>


Trân trọng.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/05/2020          

Gia hạn thời gian đăng ký dự thi cao học - Tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo gia hạn thời gian đăng ký dự thi cao học đến 18h30 ngày 08/06/2020.

Thông tin chi tiết xem tại đây >>


Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012