Thông báo

Xem tất cả

Ngày 06/07/2020          

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh thông tin chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020.

Thời gian nhận hồ sơ: đến ngày 20/8/2020.

Thời gian xét chọn: từ 20/8 - 25/9/2020.

Thông báo kết quả: tháng 9/2020.

Cấp học bổng: tháng 10/2020.

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xét duyệt và công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 06/07/2020          

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh thông tin chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020.

Thời gian nhận hồ sơ: đến ngày 20/8/2020.

Thời gian xét chọn: từ 20/8 - 25/9/2020.

Thông báo kết quả: tháng 9/2020.

Cấp học bổng: tháng 10/2020.

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xét duyệt và công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012