Thông báo

Xem tất cả

Ngày 22/07/2020          

Hình tốt nghiệp năm 2020 đợt 1 (10/07/2020)

Phòng ĐT SĐH thông báo: đã có hình lễ tốt nghiệp ngày 10/07/2020 của Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân để tải hình về như hình bên dưới:

hinhtn
Đối với hình tốt nghiệp tập thể, các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng tải tại đây

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 22/07/2020          

Hình tốt nghiệp năm 2020 đợt 1 (10/07/2020)

Phòng ĐT SĐH thông báo: đã có hình lễ tốt nghiệp ngày 10/07/2020 của Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân để tải hình về như hình bên dưới:

hinhtn
Đối với hình tốt nghiệp tập thể, các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng tải tại đây

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012