Thông báo

Xem tất cả

Ngày 24/09/2020

Thông báo về việc tạm ngừng tiếp Khách

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo về việc tạm ngừng tiếp khách đến liên hệ công tác với phòng vào buổi sáng thứ 2, ngày 28/09/2020.

Lý do: Phòng họp Hội nghị cán bộ công nhân viên chức.

Chú ý: Buổi chiều ngày 28/09/2020 từ 13h30 phòng trở lại làm việc bình thường.

Trân trọng thông báo!./.