Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 28/02/2018          

Thời khóa biểu lớp ôn tập cơ sở các ngành đợt 1 năm 2018 (cập nhật bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc cập nhật bổ sung thời khóa biểu lớp ôn tập cơ sở các ngành đợt 1 năm 2018 như sau:

- TKB ôn tập môn cơ sở có cập nhật lại phòng học một số ngành.

- Bổ sung TKB phần riêng môn cơ sở kỹ thuật cho các ngành KT cơ khí, KT cơ điện tử, KT cơ khí động lực, Cơ kỹ thuật

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, vui lòng xem tại file đính kèm./.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 28/02/2018          

Thời khóa biểu lớp ôn tập cơ sở các ngành đợt 1 năm 2018 (cập nhật bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc cập nhật bổ sung thời khóa biểu lớp ôn tập cơ sở các ngành đợt 1 năm 2018 như sau:

- TKB ôn tập môn cơ sở có cập nhật lại phòng học một số ngành.

- Bổ sung TKB phần riêng môn cơ sở kỹ thuật cho các ngành KT cơ khí, KT cơ điện tử, KT cơ khí động lực, Cơ kỹ thuật

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, vui lòng xem tại file đính kèm./.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012