Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 05/03/2018          

Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018


Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1/2018 như sau:

Đính kèm thông báo này là danh sách các thí sinh đủ điều kiện được phỏng vấnlịch phỏng vấn (file đính kèm bên dưới).

Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách đính kèm, liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học để nhận "Giấy báo phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ" từ 16g30 ngày 06-03-2018 (hoặc trước lịch phỏng vấn của mình) và tham dự phỏng vấn theo đúng lịch đã công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 05/03/2018          

Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018


Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1/2018 như sau:

Đính kèm thông báo này là danh sách các thí sinh đủ điều kiện được phỏng vấnlịch phỏng vấn (file đính kèm bên dưới).

Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách đính kèm, liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học để nhận "Giấy báo phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ" từ 16g30 ngày 06-03-2018 (hoặc trước lịch phỏng vấn của mình) và tham dự phỏng vấn theo đúng lịch đã công bố.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012