Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 28/08/2019          

Thay đổi phòng học ôn tập môn Anh văn từ ngày 29/08/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Anh văn phục vụ cho TS đợt 2 năm 2019 bắt đầu từ ngày 29/08/2019. Các học viên xem Thời khóa biểu mới theo link sau: >>>>>>

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 28/08/2019          

Thay đổi phòng học ôn tập môn Anh văn từ ngày 29/08/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Anh văn phục vụ cho TS đợt 2 năm 2019 bắt đầu từ ngày 29/08/2019. Các học viên xem Thời khóa biểu mới theo link sau: >>>>>>

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012