Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 14/10/2019          

Thời gian nhận giấy báo dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về thời gian nhận giấy báo dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 15/10/2019 - 18h30 ngày 18/10/2019.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 14/10/2019          

Thời gian nhận giấy báo dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về thời gian nhận giấy báo dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 15/10/2019 - 18h30 ngày 18/10/2019.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012