Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 02/06/2015          

Lịch bảo vệ LVThS và đề cương các lớp cao học ngành kỹ thuật viễn thông HK 2/2014 - 2015 (cập nhật mới ngày 03/06/2015)


1. Đề cương LVThS

- Nộp quyển: 15/6/2015 (nộp 03 quyển).

- Bảo vệ: Từ ngày 22/6/2015.

2. Bảo vệ Luận văn

- Nộp quyển: 25/6/2015 (nộp 02 quyển chính bìa xoắn, 3 quyển tóm tắt).

- Bảo vệ: 14/7/2015.

Đề nghị học viên theo dõi thông báo để biết chính xác Hội đồng bảo bệ và phòng bảo vệ.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 02/06/2015          

Lịch bảo vệ LVThS và đề cương các lớp cao học ngành kỹ thuật viễn thông HK 2/2014 - 2015 (cập nhật mới ngày 03/06/2015)


1. Đề cương LVThS

- Nộp quyển: 15/6/2015 (nộp 03 quyển).

- Bảo vệ: Từ ngày 22/6/2015.

2. Bảo vệ Luận văn

- Nộp quyển: 25/6/2015 (nộp 02 quyển chính bìa xoắn, 3 quyển tóm tắt).

- Bảo vệ: 14/7/2015.

Đề nghị học viên theo dõi thông báo để biết chính xác Hội đồng bảo bệ và phòng bảo vệ.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012