Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/11/2015          

Gia hạn thời gian thực hiện luận văn HK1/2015-2016


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v
 gia hạn thời gian thực hiện luận văn dành cho các học viên cao học như sau:

- Học viên điền thông tin vào "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" (có sự chấp thuận của CBHD, BM và Khoa QL chuyên ngành) sau đó nộp tại Phòng Đào tạo SĐH.

- Biểu mẫu download tại trang chủ www.pgs.hcmut.edu.vn trình đơn Biểu mẫu > Học viên Cao Học

- Thời hạn: từ ngày 12 - 20/11/2015 (không áp dụng cho ngành QTKD)

Lưu ý: - Học viên theo dõi kết quả được gia hạn trên trang web tại mục “Đề cương-Luận văn”.
- Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn và các lý do không chính đáng.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/11/2015          

Gia hạn thời gian thực hiện luận văn HK1/2015-2016


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v
 gia hạn thời gian thực hiện luận văn dành cho các học viên cao học như sau:

- Học viên điền thông tin vào "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" (có sự chấp thuận của CBHD, BM và Khoa QL chuyên ngành) sau đó nộp tại Phòng Đào tạo SĐH.

- Biểu mẫu download tại trang chủ www.pgs.hcmut.edu.vn trình đơn Biểu mẫu > Học viên Cao Học

- Thời hạn: từ ngày 12 - 20/11/2015 (không áp dụng cho ngành QTKD)

Lưu ý: - Học viên theo dõi kết quả được gia hạn trên trang web tại mục “Đề cương-Luận văn”.
- Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn và các lý do không chính đáng.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012