Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/04/2016          

Thông báo về việc xét tốt nghiệp bổ sung đợt 1/2016 (cập nhật mới về việc tham dự lễ TN)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Các Anh/Chị học viên đã nộp hồ sơ cấp bằng và chứng chỉ ngoại ngữ trễ hạn (sau ngày 15/03/2016) sẽ được xét tốt nghiệp bổ sung và kết quả dự kiến sẽ công bố vào tháng 06/2016. Các Học viên này sẽ được đăng ký dự lễ đợt 22/04/2016.

Trân trọng thông báo!

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/04/2016          

Thông báo về việc xét tốt nghiệp bổ sung đợt 1/2016 (cập nhật mới về việc tham dự lễ TN)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Các Anh/Chị học viên đã nộp hồ sơ cấp bằng và chứng chỉ ngoại ngữ trễ hạn (sau ngày 15/03/2016) sẽ được xét tốt nghiệp bổ sung và kết quả dự kiến sẽ công bố vào tháng 06/2016. Các Học viên này sẽ được đăng ký dự lễ đợt 22/04/2016.

Trân trọng thông báo!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012