Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 30/05/2016          

Lịch nhận bằng tốt nghiệp bổ sung đợt 1/2016

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

Các học viên có tên trong danh sách (file đính kèm) liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo SĐH từ ngày 13/06/2016 để nhận bằng tốt nghiệp.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 30/05/2016          

Lịch nhận bằng tốt nghiệp bổ sung đợt 1/2016

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

Các học viên có tên trong danh sách (file đính kèm) liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo SĐH từ ngày 13/06/2016 để nhận bằng tốt nghiệp.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012