Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/11/2017          

Lịch thi cuối kỳ HK1/2017-2018

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh & Học viên cao học lịch thi học kỳ chính thức HK1/2017-2018.

Ngày bắt đầu thi HK1/2017-2018 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu từ ngày 11/12/2017.

Các Anh/Chị NCS & học viên vui lòng login vào trang cá nhân xem chi tiết lịch thi tại mục "Lịch thi cá nhân" trong nhóm Học vụ.

Trân trọng thông báo!

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/11/2017          

Lịch thi cuối kỳ HK1/2017-2018

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh & Học viên cao học lịch thi học kỳ chính thức HK1/2017-2018.

Ngày bắt đầu thi HK1/2017-2018 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu từ ngày 11/12/2017.

Các Anh/Chị NCS & học viên vui lòng login vào trang cá nhân xem chi tiết lịch thi tại mục "Lịch thi cá nhân" trong nhóm Học vụ.

Trân trọng thông báo!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012