Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/03/2018          

Kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nộp hồ sơ làm bằng phục vụ cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 - 2018


Để phục vụ cho việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đợt 1 năm 2018, Phòng Đào tạo Sau Đại Học xin thông báo đến các anh chị học viên cao học đã đủ điều kiện tốt nghiệp về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1/2018 như sau:

1.   Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (TOEFL ITP ≥ 450; TOEFL iBT ≥45; IELTS ≥ 4.5; TOEIC ≥ 500; VNU ≥ 201) trước ngày 30/03/2018 (chứng chỉ còn thời hạn 02 năn tính đến tháng 3/2018). Đối với học viên khóa 2013; 2014; 2015 trong quá trình học nếu đã nộp chứng chỉ (đạt chuẩn đầu ra) không phải nộp lại. Riêng khóa 2016 chờ thông báo sau.

2.   Từ nay đến 30/3/2018 học viên bắt buộc phải cập nhật lý lịch khoa học tại trang cá nhân của học viên và in từ hệ thống cho vào hồ sơ cấp bằng;

3.     Thời hạn nộp hồ sơ cấp bằng tại Phòng Đào Tạo SĐH từ ngày 02/4/2018 - 06/4/2018

       Hồ sơ cấp bằng gồm:

          - Bìa hồ sơ cấp bằng (in từ hệ thống tại trang cá nhân)
         
          - Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng) 

          - Biên nhận nộp LVThS tại thư viện Trường ĐHBK (do Thư viện cấp)

          - Lý lịch khoa học (cập nhật trực tuyến tại trang cá nhân, in từ hệ thống)

          - Phiếu đánh giá khóa học (HV cập nhật trực tuyến tại đây >> không cần in ra)

       Lưu ý: Hồ sơ cấp bằng sắp xếp theo thứ tự trên và bấm góc (không cần cho vào túi hồ sơ);

4.   Lệ phí cấp bằng và tham dự lễ tốt nghiệp (Thạc sĩ: 600.000 đồng; Tiến sĩ: 700.000 đồng) cụ thể như sau:

-         Sao y văn bằng; bảng điểm (mỗi loại 5 bản)

-         Kỷ yếu

-         Mua phôi bằng;

-         Chi phí cấp bằng;   

-         Chi phí tổ chức lễ tốt nghiệp, mượn lễ phục, chụp hình ….

5.   Lễ tốt nghiệp và trao bằng được tổ chức vào ngày 27/4/2018 (Thứ sáu).

Trân trọng thông báo.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/03/2018          

Kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nộp hồ sơ làm bằng phục vụ cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 - 2018


Để phục vụ cho việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đợt 1 năm 2018, Phòng Đào tạo Sau Đại Học xin thông báo đến các anh chị học viên cao học đã đủ điều kiện tốt nghiệp về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1/2018 như sau:

1.   Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (TOEFL ITP ≥ 450; TOEFL iBT ≥45; IELTS ≥ 4.5; TOEIC ≥ 500; VNU ≥ 201) trước ngày 30/03/2018 (chứng chỉ còn thời hạn 02 năn tính đến tháng 3/2018). Đối với học viên khóa 2013; 2014; 2015 trong quá trình học nếu đã nộp chứng chỉ (đạt chuẩn đầu ra) không phải nộp lại. Riêng khóa 2016 chờ thông báo sau.

2.   Từ nay đến 30/3/2018 học viên bắt buộc phải cập nhật lý lịch khoa học tại trang cá nhân của học viên và in từ hệ thống cho vào hồ sơ cấp bằng;

3.     Thời hạn nộp hồ sơ cấp bằng tại Phòng Đào Tạo SĐH từ ngày 02/4/2018 - 06/4/2018

       Hồ sơ cấp bằng gồm:

          - Bìa hồ sơ cấp bằng (in từ hệ thống tại trang cá nhân)
         
          - Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng) 

          - Biên nhận nộp LVThS tại thư viện Trường ĐHBK (do Thư viện cấp)

          - Lý lịch khoa học (cập nhật trực tuyến tại trang cá nhân, in từ hệ thống)

          - Phiếu đánh giá khóa học (HV cập nhật trực tuyến tại đây >> không cần in ra)

       Lưu ý: Hồ sơ cấp bằng sắp xếp theo thứ tự trên và bấm góc (không cần cho vào túi hồ sơ);

4.   Lệ phí cấp bằng và tham dự lễ tốt nghiệp (Thạc sĩ: 600.000 đồng; Tiến sĩ: 700.000 đồng) cụ thể như sau:

-         Sao y văn bằng; bảng điểm (mỗi loại 5 bản)

-         Kỷ yếu

-         Mua phôi bằng;

-         Chi phí cấp bằng;   

-         Chi phí tổ chức lễ tốt nghiệp, mượn lễ phục, chụp hình ….

5.   Lễ tốt nghiệp và trao bằng được tổ chức vào ngày 27/4/2018 (Thứ sáu).

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012