Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/04/2018          

Thông báo nghỉ học môn Anh văn cơ sở (Lớp 1) ngày 18/04/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Anh văn cơ sở (Lớp 1) do Cô Nguyễn Thị Hằng Nga phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 18/04/2018 (thứ Tư), P.303B4.

Lý do: Giáo viên bận công tác.

Tuần sau học lại bình thường và lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm!

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/04/2018          

Thông báo nghỉ học môn Anh văn cơ sở (Lớp 1) ngày 18/04/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Anh văn cơ sở (Lớp 1) do Cô Nguyễn Thị Hằng Nga phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 18/04/2018 (thứ Tư), P.303B4.

Lý do: Giáo viên bận công tác.

Tuần sau học lại bình thường và lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm!

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012